Program komputerowy "Ocena opisowa"

Powrót

Książki

E. i J. Pytlakowie
"Ocena opisowa dla Windows"
(program komputerowy)
Oferta handlowa  
 

E. i J. Pytlakowie
"Ocenianie opisowe w nauczaniu zintegrowanym"
Zamówienie  
 
A. Duszyńska, E. Pytlak, J. Pytlak, F. Wojewoda
"Zintegrowany program nauczania początkowego"

Instalacja DEMO
(5,65 MB)