Program komputerowy "OCOP"
(Ocena opisowa dla Windows) wg scenariusza Ewy i Jarosława Pytlaków

"Ocena opisowa dla Windows" to:

  • kompletny opis zachowania i osiągnięć ucznia w nauczaniu zintegrowanym;
  • uniwersalna miara przeznaczona do stosowania w obserwacji dziecka od początku pierwszej do końca trzeciej klasy;
  • wygodne narzędzie pracy nauczyciela, umożliwiające szybkie tworzenie ocen opisowych na podstawie danych wprowadzanych poprzez zwykłe "klikanie" myszą, a także drukowanie ich w arkuszach ocen i na świadectwach szkolnych.
 
 

Wprowadzenie
Ekran roboczy
Dane osobowe ucznia
Wydruki
Instrukcja użytkowania

Wymagania sprzętowe:

  • Komputer typu IBM PC (486 DX100 lub Pentium)
  • 16 MB RAM
  • Windows (dowolny)
  • drukarka