A.Duszyńska, E.Pytlak, J.Pytlak, F.Wojewoda
"Zintegrowany program nauczania początkowego"
Warszawa 1999, wydanie I, 80 stron, format A5, oprawa skoroszytowa.
ISBN 83-87974-31-5.

Cena 15 złotych.

Program przygotowany przez nauczycieli-praktyków dla zreformowanej szkoły podstawowej, zatwierdzony decyzją Ministra Edukacji Narodowej (DKW-4014-14/99).
Stanowi koncepcję zarówno dydaktyczną jak i wychowawczą; może być realizowany w oparciu o dowolne podręczniki. Proponowane treści kształcenia ułożone są spiralnie, sprzyjając rozwojowi dziecka oraz umożliwiając twórczą i elastyczną pracę nauczyciela.

Powrót (Biblioteczka JP)
Powrót (Ocena opisowa)