Oferta handlowa

Oficyna Pedagogiczna Jarosława Pytlaka oferuje następujące warunki zakupu licencji użytkowania programu komputerowego "OCOP" ("Oceny opisowe dla Windows") oraz materiałów towarzyszących:

 
 

Ceny:

 
Lp. Towar Jednostka Cena brutto
1.

Program komputerowy "Ocena opisowa dla Windows" - licencja zbiorowa (dla szkoły) + 2 CD z programem + poradnik + program nauczania + 2 instrukcje obsługi

zestaw
500,- złotych
2.

Program komputerowy "Ocena opisowa dla Windows" - licencja indywidualna + CD z programem + poradnik + program nauczania + instrukcja obsługi

zestaw
150,- złotych
3.

Poradnik "Ocenianie opisowe w nauczaniu zintegrowanym" - dodatkowe egzemplarze

egzemplarz
20,- złotych
4.

"Zintegrowany program nauczania początkowego" A.Duszyńskiej, E.Pytlak, J.Pytlaka i F.Wojewody - dodatkowe egzemplarze

egzemplarz
5,- złotych
5.

Instrukcja obsługi - dodatkowe egzemplarze

egzemplarz 9,- złotych

 

Warunki sprzedaży:

 
  1) Sprzedaż licencji i materiałów towarzyszących następuje na podstawie zamówienia, które należy przesłać do Oficyny Pedagogicznej pocztą, faksem lub listem elektronicznym;  
  2) Warunkiem realizacji zamówienia zbiorowego jest podanie pełnej nazwy i adresu szkoły oraz liczby nauczycieli uczących w klasach 1-3, niezależnie od tego, czy wszyscy będą korzystać z programu. W ramach zamówienia zbiorowego szkoła otrzymuje dwie płyty z programem: jedną przeznaczoną do instalacji na terenie szkoły (na jednym komputerze może przechowywać dane do 30. nauczycieli) oraz drugą, dla pojedynczego użytkownika, której można używać do instalacji programu na domowych komputerach nauczycieli;  
  3) Warunkiem realizacji zamówienia indywidualnego jest podanie pełnej nazwy i adresu szkoły, w której pracuje osoba zamawiająca, oraz danych osobowych, niezbędnych do wystawienia faktury. W ramach zamówienia indywidualnego użytkownik otrzymuje płytę z wersją programu przeznaczoną dla jednej osoby do zainstalowania na komputerze przeznaczonym do użytku prywatnego;  
  4) Do każdej płyty dołączana jest bezpłatnie instrukcja obsługi programu komputerowego. Cena zestawu obejmuje również poradnik "Ocenianie opisowe w nauczaniu zintegrowanym" oraz "Zintegrowany program nauczania początkowego".  
  5) Placówki oświatowe liczące nie więcej niż 5 oddziałów nauczania zintegrowanego mogą ubiegać się o zniżkę w opłacie za licencję. Wniosek w tej sprawie należy uzgodnić telefonicznie;  
  6) Oficyna Pedagogiczna Jarosława Pytlaka dostarcza zamówione towary za zaliczeniem pocztowym. Zamawiający może również z wyprzedzeniem przelać kwotę wynikającą z wartości zamówienia na konto bankowe Oficyny. W tym wypadku, aby przyspieszyć dostawę, należy dołączyć do zamówienia kopię dowodu wpłaty;
  7) Koszt przesyłki ponosi sprzedawca;
  8) Oficyna Pedagogiczna Jarosława Pytlaka nie bierze odpowiedzialności za wadliwe działanie programu lub niemożność jego uruchomienia na sprzęcie komputerowym nie spełniającym warunków określonych w opisie parametrów technicznych. Oficyna nie odpowiada również za błędy i szkody wynikłe z niewłaściwego sposobu obsługiwania komputera i drukarki przez użytkownika lub z nie stosowania się przezeń do zaleceń zapisanych w instrukcji obsługi programu.