Adres:


Regon:

NIP:

Konto bankowe:


E-mail:

Tel./Faks:

01-310 Warszawa
ul. Rozłogi 4 m. 32

012307025

522-172-61-81

PKO S.A. XV o/Warszawa
13 1240 2887 1111 0000 3388 7256

pytlak@pytlak.com.pl

(022) 665-78-33 (faks włącza się po siódmym sygnale)