Ewa Pytlak, Jarosław Pytlak
"Ocenianie opisowe w nauczaniu zintegrowanym"

Warszawa 2000, wydanie I, format 15,00 x 20,00 cm, oprawa zeszytowa, lakierowana.
Opcja: program komputerowy "Oceny opisowe dla Windows".
ISBN 83-911990-3-7.

Cena 25 złotych.

Książka zawiera wyczerpujący opis koncepcji oceniania opisowego realizowanej w Społecznej Szkole Podstawowej nr 24 S.T.O. w Warszawie. Osiągnięcia ucznia opisywane są w kilku fundamentalnych aspektach, takich jak: zachowanie, czytanie, pisanie, mówienie i rachowanie. Konstrukcja oceny pozwala na posługiwanie się jednakowym schematem zarówno w odniesieniu do ucznia klasy pierwszej, jak i trzeciej. To z kolei umożliwia obserwowanie rozwoju dziecka, czyniąc ocenę opisową użytecznym narzędziem pedagogicznym. Częścią publikacji jest niewielka broszura przeznaczona dla rodziców..

Opcja: program komputerowy "Ocena opisowa dla Windows".

Powrót (Biblioteczka JP)
Powrót (Ocena opisowa)