Jak pomóc dzieciom pokonać próg pomiędzy
trzecią i czwartą klasą szkoły podstawowej


Uczestnicy warsztatów przeprowadzonych przez Jarosława Pytlaka podczas konferencji "W szkolnych progach" wyznaczyli najważniejsze zagrożenia związane z przejściem ucznia z trzeciej do czwartej klasy oraz podjęli próbę wskazania możliwie najszerszej gamy rozwiązań organizacyjnych, metodycznych i programowych służących złagodzenia progu edukacyjnego po nauczaniu zintegrowanym. W efekcie pracy trzech grup warsztatowych powstał materiał, mogący stanowić źródło inspiracji dla każdego zespołu pedagogicznego szkoły podstawowej.

Prezentowane materiały stanowią dorobek intelektualny dużej grupy uczestników konferencji.