Nowy sposób uczenia się


Zmiany związane z przejściem do klasy czwartej:

 • nieuchronne:
  • zwiększenie obciążenia nauką,
  • zmiana sposoby korzystania z podręcznika szkolnego.
 • możliwe:
  • zmiana roli nauczyciela,
  • zwiększenie wymiaru prac domowych.

Jak pomóc dzieciom pokonać próg szkolny:

W klasie trzeciej:

 • systematyczne ćwiczenie czytania ze zrozumieniem i umiejętności samodzielnej pracy z tekstem;
 • ćwiczenie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy;
 • ćwiczenie umiejętności prezentacji różnych zagadnień na podstawie zgromadzonych materiałów

W klasie czwartej:

 • zwiększenie rangi działalności twórczej uczniów;
 • maksymalne ograniczenie roli podręcznika na rzecz aktywności nauczyciela (Dziecko uczy nauczyciel, a nie podręcznik!);
 • wprowadzenie okresu adaptacyjnego w klasie czwartej, przeznaczonego na naukę korzystania z podręcznika;
 • monitorowanie przez wychowawcę klasy wymiaru zadawanych prac domowych;
 • rezygnacja z "odpytywania" przy tablicy; możliwie najczęstsze ocenianie za pracę twórczą i pracę na lekcji.