Nowy sposób oceniania


Zmiany związane z przejściem do klasy czwartej:

 • nieuchronne:
  • zmiana sposobu oceniania klasyfikacyjnego.
 • możliwe:
  • zmiana sposobu oceniania bieżącego,
  • zróżnicowanie sposobów oceniania przez nauczycieli.

Jak pomóc dzieciom pokonać próg szkolny:

W klasie trzeciej:

 • hospitowanie lekcji w klasach czwartych przez wychowawcę klasy trzeciej;
 • hospitowanie lekcji w klasie trzeciej przez nauczycieli klas starszych;
 • wprowadzenie oceniania bieżącego punktowego (cyfrowego) obok ocen opisowych;
 • wprowadzanie samooceny dziecka wyrażonej stopniem ("oswajanie stopnia");
 • podawanie do wiadomości uczniów wymagań edukacyjnych.

W klasie czwartej:

 • dokładne określanie wymagań edukacyjnych i podawanie ich do wiadomości uczniów i ich rodziców;
 • określenie zasad oceniania, podanie ich do wiadomości uczniów i ich rodziców oraz respektowanie ich w praktyce przez nauczycieli;
 • wprowadzenie miesięcznego okresu adaptacyjnego, bez wystawiania ocen negatywnych;
 • stosowanie złagodzonych zasad oceniania w pierwszym semestrze (np. wystawianie złych ocen ołówkiem);
 • stworzenie możliwości poprawiania ocen;
 • stosowanie równolegle oceny opisowej i punktowej w pierwszym semestrze;
 • wprowadzenie opisowej oceny zachowania ucznia.