Nowi nauczyciele


Zmiany związane z przejściem do klasy czwartej:

 • nieuchronne:
  • zwiększenie liczby nauczycieli,
  • spotkanie nowych, nieznanych ludzi,
  • zmiana roli i sposobu pracy wychowawcy klasy.
 • możliwe:
  • zróżnicowanie wymagań i sposobu ich egzekwowania przez poszczególnych nauczycieli.

Jak pomóc dzieciom pokonać próg szkolny:

W klasie trzeciej:

 • hospitowanie lekcji w klasach czwartych przez wychowawcę klasy trzeciej;
 • hospitowanie lekcji w klasie trzeciej przez nauczycieli klas starszych;
 • zapoznanie uczniów z przyszłymi nauczycielami - organizacja imprez dla uczniów klasy trzeciej przez i (lub) z udziałem nauczycieli klas starszych, a szczególnie przyszłego wychowawcy;
 • organizowanie zajęć dodatkowych dla trzecioklasistów przez przyszłych nauczycieli klasy czwartej;
 • integracja całej społeczności szkolnej: organizowanie wspólnych imprez klas młodszych i starszych, tak, aby dzieci mogły poznać różnych nauczycieli;
 • przeprowadzenie spotkania wychowawcy klasy trzeciej z zespołem przyszłych nauczycieli - omówienie ocen opisowych i przekazanie spostrzeżeń wychowawczych;
 • przygotowanie informacji o nauczycielach klasy czwartej (np. w formie gazetki) dla trzecioklasistów i ich rodziców.

W klasie czwartej:

 • powierzenie wychowawstwa klasy czwartej dotychczasowemu wychowawcy z okresu nauczania zintegrowanego lub nauczycielowi mającemu znaczny wymiar godzin zajęć w klasie;
 • maksymalne ograniczenie liczby nauczycieli (np. jeden nauczyciel języka polskiego i historii, plastyki i muzyki, plastyki i techniki itp.);
 • zorganizowanie warsztatów umiejętności wychowawczych dla nauczycieli posiadających wykształcenie "przedmiotowe";
 • ustalenie jednolitego (klasowego lub szkolnego) systemu formułowania wymagań edukacyjnych i oceniania osiągnięć uczniów.