Jednolity program nauczania blokowego dla klas 4-6

"Jednolity program nauczania blokowego dla klas 4-6" powstał jako efekt trzech lat pracy nauczycieli Społecznej Szkoły Podstawowej nr 24 S.T.O. w Warszawie. Niewielka placówka niepubliczna wykorzystała szansę, jaką dała jej znaczna autonomia programowa i organizacyjna tej szkoły.

Program adresowany jest przede wszystkim do nauczycieli twórczych, którzy są gotowi wziąć na siebie odpowiedzialność za to, czego i w jaki sposób będą nauczali. Może znaleźć zastosowanie w każdej placówce, niezależnie od jej lokalizacji, o ile tylko za cel działania przyjmie ona tworzenie pełnej przyjaźni wspólnoty uczniów i nauczycieli.

"Jednolity program..." został nagrodzony przez Ministra Edukacji Narodowej za "modelowy przykład integrowania przedmiotów, budowania koncepcji pracy całej szkoły i kształtowania jej kultury oraz wspólnej odpowiedzialność uczących i nauczanych za efekty pracy".

Nakładem Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych w latach 2001-2003 ukazały się materiały edukacyjne dla klas 4-6, oparate o "Jednolity program nauczania...". Na zestaw "Moje miejsce na Ziemi" składają się podręczniki, karty pracy oraz podręczniki metodyczne do bloku humanistycznego (język polski z historią) oraz do przyrody.