Powrót


Karty pracy stanowią pomoc dydaktyczną umożliwiającą stawianie przed uczniami zadań służących kształtowaniu i utrwalaniu różnych umiejętności.

Zadania zamieszczone w kartach pracy mają zazwyczaj charakter twórczy. Służą zdobywaniu, ćwiczeniu lub praktycznemu stosowaniu niektórych wiadomości i umiejętności.

Z kart uczniowie mogą korzystać pod kierunkiem nauczyciela lub w czasie samodzielnej pracy. Zawarte w nich pytania i polecenia są sformułowane w sposób łatwy do zrozumienia przez dziecko.

Wszystkie karty posiadające preforację umożliwiającą gromadzenie w segregatorze. Sposób wykorzystania i ewentualnego gromadzenia kart powinien zostać omówiony z nauczycielem.

 
 

Na górę