Oferta handlowa

Oficyna Pedagogiczna Jarosława Pytlaka oferuje następujące warunki zakupu licencji użytkowania programu komputerowego "OCNA" ("Ocena opisowa dla Windows") oraz materiałów towarzyszących:

 
 

Ceny:

 
Lp. Towar Jednostka miary Cena brutto
1.

Program komputerowy "Ocena pracy nauczyciela dla Windows" - licencja dla szkoły + poradnik.

zestaw
250,00 zł.
2.
Poradnik "Ocena pracy nauczyciela" (dodatkowe egzemplarze)
egzemplarz
25,00 zł.

 

Warunki sprzedaży:

 
  1) Sprzedaż licencji i materiałów towarzyszących następuje na podstawie zamówienia, które należy przesłać przesyłką listową, pocztą elektroniczną lub faksem;  
  2) Oficyna Pedagogiczna Jarosława Pytlaka dostarcza zamówione towary za zaliczeniem pocztowym. Zamawiający może również z wyprzedzeniem przelać kwotę wynikającą z wartości zamówienia na konto bankowe Oficyny. W tym wypadku, aby przyspieszyć dostawę, należy dołączyć do zamówienia kopię dowodu wpłaty.  
  3) Koszt przesyłki ponosi sprzedawca;  
  4) Nabywca licencji uzyskuje prawo użytkowania programu wyłącznie na własne potrzeby;  
Na górę 5) Oficyna Pedagogiczna Jarosława Pytlaka nie bierze odpowiedzialności za wadliwe działanie programu lub niemożność jego uruchomienia na sprzęcie komputerowym nie spełniającym warunków określonych w opisie parametrów technicznych. Oficyna nie odpowiada również za błędy i szkody wynikłe z niewłaściwego sposobu obsługiwania komputera i drukarki przez użytkownika lub z niestosowania się przezeń do zaleceń zapisanych w instrukcji obsługi programu.