E.Pytlak (red.), J.Biała, E.Borsuk, A.Jachna, M.Klimek, A.Regulska, P.Urbańska

"Z paszportem przez granice wiedzy"
Warszawa 2002, wydanie I, format 15,00 x 20,00 cm, 160 stron, oprawa zeszytowa, lakierowana, zał. płyta CD.
ISBN 83-911990-7-x.

Cena 35 złotych.

"Czego uczyć?", "Co i jak sprawdzać?" - takie pytania zadaje sobie codziennie każdy nauczyciel. Odnoszą się one do treści kształcenia, metod i form pracy, sposobów sprawdzania wiedzy oraz organizacji nauki szkolnej.

W książce przygotowanej przez zespół nauczycielek ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 24 STO w Warszawie Czytelnik znajdzie ciekawe propozycje dotyczące planowania pracy nauczyciela i ucznia oraz metod sprawdzania umiejętności uczniów. Publikacja prezentuje trzy rozwiązania metodyczne, inspirowane "Zintegrowanym programem nauczania początkowego" Agnieszki Duszyńskiej i Ewy Pytlak:

  • przykłady KART TYGODNIOWYCH, związanych z tygodniowymi ośrodkami tematycznymi,
  • zasady organizowania TYGODNI PASZPORTOWYCH, podsumowujących kolejne okresy nauki,
  • komplet 15. TESTÓW, zwanych "Paszportami do dalszej nauki", sprawdzających podstawowe umiejętności uczniów (słowo "podstawowe" rozumiane jest tutaj w znaczeniu potocznym, a nie właściwym dla pomiaru dydaktycznego).

Prezentowane rozwiązania metodyczne sprzyjają rozwijaniu współpracy w zespole nauczycieli nauczania zintegrowanego, ale mogą być również wykorzystane w pracy z jedną klasą.

Wielkim atutem książki jest załączona do niej płyta CD, która zawiera 15 testów dla klas 1-3 (po pięć na każdy rok nauki) w formacie Word '97, przeznaczonych do samodzielnej edycji i adaptacji przez nauczyciela. Jeden z nich, chronologicznie pierwszy w klasie drugiej, można obejrzeć w tej prezentacji.

Przykładowy tekst (432 KB)

Powrót