J. Pytlak (red.)
"Materiały dla ucznia klasy czwartej"

Zbiór materiałów przeznaczonych dla ucznia klasy czwartej:
- dzienniczek,
- karty wymagań do wszystkich przedmiotów,
- próbne testy kompetencji.

Opcja: dyskietka zawierająca teksty źródłowe wszystkich materiałów zamieszczonych w publikacji, do samodzielnego wykorzystania przez czytelnika

Powrót