E. i J. Pytlakowie
Jak napisać program szkoły?

(zawiera program SSP nr 24 S.T.O. w Warszawie)

Publikacja bazuje na wydanym wcześniej poradniku "Jak napisać program szkoły?"
Obok poprawionych i uzupełnionych treści całkowitą nowością jest kompletny program macierzystej placówki autorów, stanowiący przykład formy programu szkoły, jak również źródło inspiracji przy poszukiwaniu właściwych form realizacji założonych celów dydaktyczno-wychowawczych.

Powrót