Publikacja zawiera przykłady zastosowań metod aktywnych: drzewa decyzyjnego oraz metaplanu na zajęciach poświęconych pracy z tekstem literackim. Przejrzyste ilustracje pomagają w zrozumieniu prezentowanych metod oraz ułatwiają ich ewentualną adaptację, także na potrzeby innych przedmiotów nauczania.

Powrót