Program nauczania języka angielskiego przeznaczony do wykorzystania w szkole podstawowej, zarówno przy nauce trzyletniej, jak i sześcioletniej (w tym przypadku jest ona mniej intensywna). Opisuje poszczególne lata nauki, wskazując najważniejszy materiał gramatyczny i podając sugestie dotyczące metodyki nauczania.

Powrót