Program komputerowy "Testy dla DOS" jest narzędziem umożliwiającym nauczycielowi przygotowywanie i katalogowanie pytań testowych, zamkniętych i otwartych. Pytania zamknięte mogą mieć 3-5 możliwych odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa. Każde pytanie jest opisane poprzez dział programowy, do którego się odnosi oraz poziom wymagań (podstawowy, rozszerzający, ponadprogramowy). Istnieje możliwość zapisywania skonstruowanych testów oraz drukowania ich w kilku wersjach.

Powrót