Program komputerowy "OCNA"
(Ocena pracy nauczyciela dla Windows) wg scenariusza Ewy i Jarosława Pytlaków

"Ocena pracy nauczyciela dla Windows" to:

  • dogodne narzędzie dyrektora szkoły, służące dokumentowaniu hospitacji i przygotowywaniu oceny pracy nauczyciela;
  • wygodne narzędzie pracy , umożliwiające szybkie tworzenie dokumentów na podstawie danych zgromadzonych w podręcznych bibliotekach,
 
 

Ekran roboczy - hospitacja
Ekran roboczy - ocena pracy
Dane osobowe ucznia

Wymagania sprzętowe:

  • Komputer typu IBM PC (486 DX100 lub Pentium)
  • 16 MB RAM
  • Windows (dowolny)
  • drukarka