Scenariusz zajęć w terenie dla klasy III
nauczania zintegrowanego


Ośrodek tematyczny: W lesie

Temat: Drzewo to wielki organizm

Cele operacyjne:

Uczeń

 • rozumie rolę drzew w prawidłowym funkcjonowaniu lasu,
 • dostrzega przyczynowość zjawisk, ich współzależność i wzajemne wpływy,
 • umie tworzyć własne zbiory przyrodnicze i własne kolekcje,
 • rozpoznaje i nazywa podstawowe gatunki drzew
 • angażuje wszystkie zmysły w badaniu świata roślin
 • potrafi sklasyfikować ssaki wg zależności pokarmowych
 • współpracuje z innymi dziećmi podczas gier i zabaw
 • dokonuje prostych pomiarów i obliczeń
 • potrafi korzystać z tabel, przewodników

Metody pracy

 • poszukujące - pokaz, obserwacja, formułowanie wniosków z samodzielnych obserwacji i pomiarów
 • podające - polecenia i objaśnienia nauczyciela, prezentacja wniosków z samodzielnych obserwacji i pomiarów
 • praktycznego działania - samodzielne obserwacje w terenie, proste pomiary i obliczenia,

Środki dydaktyczne

 • instrukcje
 • karta obserwacji drzew
 • przewodnik po liściach, owocach, sylwetkach różnych gatunków drzew
 • arkusze cienkiego i mocnego papieru, taśma klejąca, kredki woskowe, miarka krawiecka
 • wiersz "O czym szumią drzewa" M. Brykczyńskiego
 • mini plansze z rysunkiem, nazwą oraz podstawową wiadomością dotyczącą wybranych leśnych zwierząt

Formy pracy: praca indywidualna jednolita, praca w grupach

Miejsce wycieczki: trasa wycieczki biegnie brzegiem jeziora Niesłysz w Nadleśnictwie Świebodzin

Czas realizacji: 5 godzin

Przebieg zajęć:

I. Faza wstępna
Wysłuchanie wiersza pod tytułem "O czym szumią drzewa" M. Brykczyńskiego

Instrukcja I
Przedstawcie w parach scenkę pod tytułem: Rozmowa drzew

II. Faza rozwinięcia
Każdy uczeń ma zadanie wybrać sobie dowolne drzewo na podstawie którego będzie uzupełniał kartę obserwacji drzewa.

Instrukcja II
Uzupełnij kartę drzewa.

 1. Sylwetka drzewa
  Przypatrz się rozmaitym sylwetkom drzew. Każdy rodzaj drzewa ma własny, specyficzny kształt na który składa się ułożenie i kształt gałęzi. Narysuj sylwetkę swojego drzewa.

 2. Liść
  Obejrzyj rosnące na drzewie lub leżące na ziemi liście twojego drzewa.
  Narysuj kształt liścia który rośnie na twoim drzewie.

 3. Kora drzewa
  Zbroją każdego drzewa jest kora. Chroni ona drzewo przed wysychaniem,
  przed zniszczeniami powodowanymi przez owady i zwierzęta, utrzymuje stałą temperaturę we wnętrzu drzewa.
  Zdejmij odcisk kory twojego drzewa. Przekalkuj korę i wklej wzór w ramkę.

 4. Gatunek drzewa
  Najlepszą wskazówką przy rozpoznawaniu gatunku drzewa są jego liście. Posłuż się w tym celu przewodnikiem po liściach różnych drzew.


 5. Obwód drzewa
  Posługując się miarką krawiecką zmierz obwód twojego drzewa na wysokości
  swoich ramion czyli około 130 cm od ziemi. Wynik wpisz do karty.

 6. Wiek drzewa
  Teraz spróbuj określić wiek twojego drzewa. Skorzystaj z tabeli.

  GATUNEK DRZEWA OBWÓD PNIA W CM NA WYSOKOŚCI RAMION
  30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
  sosna 37 47 59 70 82 95 107 122 144      
  świerk 37 47 56 66 77 90 104 121        
  jodła 48 53 62 70 79 89 99 111 123 138 158  
  modrzew 25 33 43 54 66 80 95 111 129 145    
  buk 55 65 71 82 92 108 124 138        
  dąb 38 48 56 66 75 84 94 104 113 124 126 132
  brzoza 32 43 58 73 102              
  olsza 20 30 44 58 72 85            
  jesion 36 48 53 61 72 88 110          
  osika 24 34 44 58 79 104            

 7. Mieszkańcy drzewa
  Zbadaj zwierzęta, które mieszkają na twoim drzewie albo w jego pobliżu. Poszukaj gniazd ptaków i dziupli wiewiórek na wierzchołku drzewa. Zbadaj ziemię wokół drzewa, na której możesz dostrzec ślady zwierząt, czy też szyszki lub nadjedzone orzechy. Aby zbadać mieszkające na drzewie owady, rozłóż pod nim papier śniadaniowy i delikatnie postukaj kijem w gałązkę. Teraz przyjrzyj się okazom schwytanym na papier. Narysuj wybranego mieszkańca twojego drzewa.
  Pamiętaj! Nie ruszaj ptasich gniazd ani nie podchodź do nich.

Karta drzewa

Sylwetka drzewa

 

 

 

 

 

Liść

 

 

 

 

 Kora drzewa

 

 

 

Gatunek drzewa .................................................

Obwód drzewa .................................................

Wiek drzewa .................................................

Mieszkańcy twojego drzewa

 

 

 

 

Instrukcja III

Jak myślisz, o co może prosić drzewo ? Napisz jego prośby.

 
 
   
 
 
   
 
 

 

Zabawa dydaktyczna
W dalszej części zajęć dzieci otrzymują mini plansze z rysunkiem, nazwą oraz podstawową wiadomością dotyczącą wybranych leśnych zwierząt, przyklejają je swoim kolegom do pleców, ci zaś próbują odgadnąć jakie zwierzę noszą na plecach (zobacz: Instrukcja IV).

Przykłady:

Sowa drapieżna, zjada małe zwierzęta.

Dzik wszystkożerny.

Dzięcioł drapieżny, zjada korniki.

Lis wszystkożerny, zjada drobne zwierzęta, owady, owoce, ptaki.

Żuk gnojarek zjada odchody zwierząt.

Nietoperz drapieżny, zjada ćmy i inne nocne owady.

Instrukcja IV

Zgadnij kim jesteś? Zadaj pytania kolegom. Przykład:
Dziecko ma przyklejony kartonik przedstawiający lisa. Musi zadać pytania na które otrzymuje odpowiedzi

- Czy to ptak? Nie
- Czy to ssak? Tak
- Jakiego koloru ma sierść? Rudą
- Czy to wiewiórka? Nie
- Czy to zwierzę mięsożerne? Tak
- Czy to lis? Tak

Po skończonej zabawie dzieci po kolei przedstawiają się. W razie potrzeby korzystają z wiadomości zapisanych na kartkach. Przykład:
Jestem lisem. Zaliczam się do ssaków. Jestem wszystkożerny. Lubię owady, owoce, ptaki i drobne zwierzęta.

Na sygnał nauczyciela tworzą zbiory zwierząt roślinożernych, mięsożernych, zbiór ssaków, ptaków lub owadów.

Instrukcja V

Utwórzcie łańcuch pokarmowy.
Uwaga: Nauczyciel dzieli dzieci na grupy tak, aby łatwiej im było wykonać to zadanie.

Faza podsumowująca

Uczniowie umieszczają otrzymane wcześniej mini plansze z rysunkiem, nazwą oraz podstawową wiadomością dotyczącą wybranych leśnych zwierząt na planszę drzewa. Powstaje w ten sposób plakat pod tytułem: Drzewo to wielki organizm.

Małgorzata Keklak
nauczyciel nauczania zintegrowanego
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Świebodzinie