Pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników


W dzisiejszych czasach mało dzieci sięga po wartościowe pozycje książkowe. Aby to zmienić już od najmłodszych lat rozwijamy ich zainteresowania czytelnicze, dzięki którym dzieci pracują z książką, mają swoich ulubionych pisarzy, wzbogacają swoje biblioteki domowe, potrafią oceniać, czy książka jest wesoła czy smutna, co jest w niej pięknego oraz czego nas uczy. Wiedzą jak szanować książkę i jak żyć z nią na co dzień. Mają tę dobrą szansę, że mogą znaleźć na półkach księgarskich wiele pięknych książek. Ich oprawa graficzna i ilustracje wykonane są przeważnie przez utalentowanych artystów - plastyków, którzy uwzględniając w swej twórczości potrzeby psychiczne dziecka przybliżają mu świat sztuki. Nie jest to w naszej pracy bez znaczenia. Zdajemy sobie bowiem doskonale sprawę, jakie ogromne znaczenie mają ilustracje w rozwoju intelektualnym. Są doskonałą pożywką dla wyobraźni dziecka, źródłem wielu wiadomości, interesujących przeżyć, estetycznych wzruszeń. Fragment świata zawarty na obrazku jest dla dziecka możliwy do ogarnięcia. Może go ono oglądać długo, kilkakrotnie do niego powracać, analizować jego poszczególne elementy i odnajdywać sens całości. Przymierze zawarte z książką w dzieciństwie pozwala samodzielnie gromadzić zasób pojęć, kształci wyobraźnię dziecka i pamięć, uczy poprawnej wymowy. Po wprowadzeniu w klasie pierwszej wszystkich liter dążymy do usamodzielnienia dzieci, zostawiając je sam na sam z książką. Aby jednak to osiągnąć, wiele wysiłku wkładamy w przygotowanie uczniów do cichego czytania ze zrozumieniem. Jest to jedno z ważniejszych, długofalowych poczynań dydaktycznych w I etapie kształcenia. Dlatego w kwietniu w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyniu odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników. W tym roku imprezę tę przygotowały wychowawczynie pierwszaków i panie z biblioteki szkolnej. Uczniowie uczęszczający na kółko recytatorskie zaprezentowali inscenizację pt. ,,Witamy nowych czytelników".
Dzieci z klas pierwszych rozwiązywały rebusy, krzyżówki i zagadki, pomagając bohaterom inscenizacji w ich szkolnych zadaniach. Po zakończeniu wspólnej zabawy odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników i złożenie przysięgi ,,Książce":

My uczniowie pierwszej klasy
Tobie, Książko, przyrzekamy,
że szanować Cię będziemy,
krzywdy zrobić Ci nie damy.

Obowiązków czytelnika
będziemy przestrzegać pilnie
i z Twych rad i Twych mądrości
korzystać od dziś usilnie!

Dzieci w nagrodę otrzymały dyplomy i mogły po raz pierwszy wypożyczyć książkę z biblioteki szkolnej. Zmagania pierwszoklasistów z zadaniami mogli obserwować ich rodzice, którzy cieszyli się, że ich pociechy zostały przyjęte do grona czytelników biblioteki.