EDUKACJA PROZDROWOTNA I PROFILAKTYKA


CELE OGÓLNE:

 • Nabywanie umiejętności dbania o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Rozbudzanie zainteresowań dziecka własnym zdrowiem.
 • Rozwijanie i utrwalanie nawyków troski o własne zdrowie.
 • Wyrabianie nawyków potrzeby ruchu.
 • Umiejętność organizowania własnej pracy i wypoczynku.
 • Kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób chorych, niepełnosprawnych, starszych.
 • Dostrzeganie zagrożeń cywilizacyjnych.
 • Właściwe reagowanie w przypadku kontaktu z przedmiotami niebezpiecznymi.
 • Poznanie podstawowych zasad pierwszej pomocy przedlekarskiej.

ZADANIA:

 1. TEMAT: JAK USTRZEC SIĘ GRYPY?
  FORMA:
  • pogadanka,
  • gazetka tematyczna.
  GR. WIEKOWA: I - VI
  TERMIN: IX - X

 2. TEMAT: CZY UCZEŃ MOŻE NIE JEŚĆ ŚNIADANIA?
  FORMA:
  • pogadanka przeprowadzona przez higienistkę szkolną dla uczniów kl. I i ich rodziców.
  GR. WIEKOWA: I

 3. TEMAT: JAK NALEŻY ODŻYWIAĆ SIĘ?
  FORMA:
  • pogadanka.
  GR. WIEKOWA: I - VI
  TERMIN: CAŁY ROK

 4. TEMAT: BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA.
  FORMA:
  • pogadanka, prelekcja,
  • gazetka tematyczna,
  • apel przez radiowęzeł.
  GR. WIEKOWA: I - VI
  TERMIN: CAŁY ROK

 5. TEMAT: CZAS PRZEMIAN OKRESU DOJRZEWANIA.
  FORMA:
  • pogadanka przeprowadzona przez higienistkę szkolną w ramach G.D.D.W.
  • lekcje przyrody.
  GR. WIEKOWA: V
  TERMIN: CAŁY ROK.

 6. TEMAT: Z HIGIENĄ - NA TY ! - I cykl spotkań.
  FORMA:
  • gazetka tematyczna,
  • konkurs na najładniejszy wierszyk :" ZDROWE ZĘBY"
   (informacja podana przez radiowęzeł).
  GR. WIEKOWA: I - VI
  TERMIN: IX - XI
  1. "MOJE ZĄBKI".
   FORMA: - fluoryzacja przeprowadzona przez higienistkę szkolną.
   GR. WIEKOWA: VI
   TERMIN: IX
  2. "RADOSNY UŚMIECH".
   FORMA: - spotkanie z hig. szk. na lekcji, pomoc wychowawcy.
   GR. WIEKOWA: II
   TERMIN: X - XI
  3. "RADOSNY UŚMIECH".
   FORMA: - pogadanka przeprowadzona przez wychowawcę.
   GR. WIEKOWA: III
   TERMIN: X - XI
  4. "TWÓJ PIĘKNY UŚMIECH".
   FORMA: - zajęcia prowadzone przez higienistkę szkolną oraz wychowawcę w ramach G.D.D.W.
   GR. WIEKOWA: V - VI
   TERMIN: XI
  5. "STOMATOLOG TWOIM PRZYJACIELEM".
   FORMA: - zorganizowanie spotkania ze stomatologiem.
   GR. WIEKOWA: IV
   TERMIN: XI
  6. APEL ORGANIZACYJNY. - podsumowanie I cyklu spotkań: "Z HIGIENĄ ....."
   FORMA: - rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy wierszyk: "ZDROWE ZĘBY".
   GR. WIEKOWA:
   1. kl. III - VI
   2. kl. I - II
   TERMIN: XI

 7. TEMAT: DZIEŃ BEZ PAPIEROSA.
  FORMA:
  • gazetka tematyczna,
  • wychowawca - pogadanka.
  GR. WIEKOWA: I - VI
  TERMIN: XI

 8. TEMAT: NIKOTYNA, ALKOHOL, NARKOTYKI A ZDROWIE CZŁOWIEKA.
  FORMA: - pogadanka przeprowadzona przez wychowawcę (pomoc SANEPID-u, pedagoga, nauczyciela biologii - II ELEMENTARZ).
  GR. WIEKOWA: VI
  TERMIN: XI - XII

 9. TEMAT: ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS.
                    NARKOTYKOM - NIE!
  FORMA:
  • gazetka tematyczna ,
  • apel przez radiowęzeł.
  GR. WIEKOWA: III - VI
  TERMIN: XII

 10. TEMAT: ZACHOWANIE UCZNIÓW W RÓŻNYCH SYTUACJACH W SZKOLE .
  FORMA: - wychowawca, pedagog - ćw. grupowe, symulacja.
  GR. WIEKOWA: V
  TERMIN: XII - I

 11. TEMAT: SZUKANIE POMOCY W TRUDNYCH SYTUACJACH I RADZENIE SOBIE Z NIMI.
  FORMA: - wychowawca, pedagog - materiał ćwiczeniowy, symulacja.
  GR. WIEKOWA: VI
  TERMIN: XII - I

 12. TEMAT: Z HIGIENĄ - NA TY! - II cykl spotkań.
  1. MAJ MIESIĄCEM ZDROWIA.
   HASŁO: "SZLACHETNE ZDROWIE ......"
   FORMA:
   • gazetka tematyczna, konkurs plastyczny, inscenizacje klas VI.
   • apel (radiowęzeł) .
   GR. WIEKOWA: I - VI
   TERMIN: IV- VI
  2. MOJE MIEJSCE DO PRACY.
   FORMA: - pogadanka .
   GR. WIEKOWA: I - VI
   TERMIN: ROK SZKOLNY
  3. SPOSOBY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ, ZASADY HIGIENY PRACY.
   FORMA: - pogadanka (pomoc ze strony pedagoga).
   GR. WIEKOWA: IV
   TERMIN: ROK SZKOLNY
  4. MOJE OCZY - SPOTKANIE Z OKULISTĄ.
   FORMA: - zaproszenie lekarza, badania profilaktyczne.
   GR. WIEKOWA: III - VI
   TERMIN: IV - V
  5. "JAK CIĘ WIDZĄ, TAK CIĘ PISZĄ" - MOJA SYLWETKA.
   FORMA: - komputerowe badania kręgosłupa.
   GR. WIEKOWA: I - VI
   TERMIN: X
  6. FUNKCJONALNOŚĆ UBIORU, DOSTOSOWANIE DO PORY ROKU.
   FORMA: pogadanka.
   GR. WIEKOWA: I - VI
   TERMIN: CAŁY ROK.
  7. PODSUMOWANIE CAŁOROCZNEJ PRACY.
   FORMA:
   • apel porządkowy (rozwiązanie konkursu plastycznego, na najładniejszą inscenizację, gazetka tematyczna z prac dzieci),
   • apel ekologiczny: "Przyroda a nasze zdrowie".
   GR. WIEKOWA: I - VI
   TERMIN: V - VI