10 powodów, dla których warto
wyjechać na "zieloną szkołę"


     W ostatnich latach popularną forma nauczania stały się wyjazdy na "zieloną szkołę". Jest to nauka połączona z wypoczynkiem w czasie kilkudniowego wyjazdu do innej miejscowości. Najczęściej jest to miejsce o dużych walorach zdrowotnych, turystycznych lub kulturalnych.
Z pobytu na "zielonej szkole" mogą płynąć korzyści zarówno dla dziecka, jak i dla rodzica i nauczyciela.

  1. Sam wyjazd budzi wiele pozytywnych emocji. Dzieci uwielbiają szkolne wycieczki, zwłaszcza te z noclegiem.
  2. Dla wielu dzieci jest to pierwszy dłuższy wyjazd poza dom. Rodzice mogą sprawdzić, jak ich pociecha radzi sobie z rozłąką.
  3. Dzieci uczą się samodzielności, radzenia sobie w nowych sytuacjach, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny.
  4. Wspólne zabawy, gry, ogniska, konkursy integrują klasę. Uczestnicy zdobywają umiejętność współpracy w grupie w innych sytuacjach niż w szkole.
  5. Nauka połączona jest z wypoczynkiem. Dzieci uczą się czynnie spędzać czas, zwykle z dala od telewizora i komputera.
  6. Uczniowie utrwalają zasady kulturalnego zachowania się na ulicy, w środkach transportu, obiektach publicznych oraz kulturalnego słuchania i zadawania pytań.
  7. Dzieci uczą się głównie poprzez kontakt ze środowiskiem przyrodniczym, społecznym i kulturalnym. Poznają piękno krajobrazu ojczystego, tradycje innego regionu. W ten sposób rozwija się ich wrażliwość i zainteresowania.
  8. Obserwacje i spostrzeżenia z wycieczek stanowią doskonały materiał edukacyjny do wyrażania emocji w formie literackiej, np.: listu, pamiętnika oraz w formie plastycznej.
  9. Prowadzenie zajęć w terenie daje okazję do ćwiczeń orientacji, czytania planu, mapy, organizowania zabaw na świeżym powietrzu.
  10. Nauczyciel ma możliwość poznania osobowości swych wychowanków w nietypowych sytuacjach.

     Współcześnie zakłada się odejście od systemu klasowo-lekcyjnego na rzecz poznania i zrozumienia swego miejsca począwszy od środowiska rodzinnego do regionu i kraju ojczystego. Taką możliwość daje realizacja programu w ramach "zielonej szkoły", którego treści integrują całą działalność dziecka.
     Wiele szkół z terenu Stalowej Woli proponuje swym wychowankom tę atrakcyjna formę nauki. Jedną z takich szkół jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 w Stalowej Woli. Jej uczniowie przebywali w Rymanowie Zdroju na dwóch turnusach zorganizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Dzięki środkom TPD koszt siedmiodniowego wyjazdu wyniósł 140 złotych.
     48-osobowa grupa uczniów z klas trzecich pod opieką nauczycielek Jolanty Jurewicz i Krystyny Samołyk przebywała na w Państwowym Domu Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju. Dzieci poznały renomowane uzdrowisko dziecięce, jego okolicę, historię i związane z nim legendy. Wysłuchały gawędy ekologa, obejrzały wystawę przyrodniczą w Krośnie. Zwiedziły hutę szkła w Rymanowie. Odbyły wiele wycieczek i spacerów, ćwiczyły na ścieżce zdrowia, paliły ognisko. Po południu trzecioklasiści wesoło się bawili poznając mnóstwo nowych pląsów, piosenek i zabaw. Brali udział w konkursie strojów, śmiesznych fryzur, wieczorze bajki i baśni. Wrażenia z pobytu wyrażali w formie plastycznej i literackiej. Formą zainteresowania innych uczniów wyjazdem na "zieloną szkołę" była gazetka szkolna ze zdjęciami z pobytu w Rymanowie.