PROGRAM ZIELONEJ SZKOŁY

"Miejsca sercu bliskie"


WSTĘP

     Wychowując i ucząc dzieci w klasach początkowych stale doskonalimy atrakcyjne formy i metody przekazywania wiedzy. Jedną z takich form jest nauka w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, tzw. zielona szkoła.
     Jest to jednak kosztowna forma nauczania, ale warta włożenia wysiłku w zorganizowanie wyjazdu. Przekonałam się o tym w 1996 r., 1998 r. w czasie tygodniowych pobytów z trzecioklasistami w Zakopanem w ramach ,,zielonej szkoły". Uczestnicy do dziś sympatycznie wspominają wycieczki górskimi szlakami i zajęcia dydaktyczne z udziałem ratowników TOPR-u, gaździny, góralskiej kapeli, czy wspólnie spędzone chwile z rówieśnikami (często po raz pierwszy z dala od rodziców) w góralskich domkach. Dzięki sponsorom mogli wjechać kolejką linową na Kasprowy Wierch i kolejką linowo-terenową na Gubałówkę, przejechać się regionalnymi zaprzęgami konnymi. Uczniowie efektywnie współdziałali w zespole i w grupie, często podejmowali indywidualne i grupowe decyzje, a także rozwiązywali problemy w sposób twórczy. Nabyli wiele nowych doświadczeń i umiejętności. Dzieci wzbogaciły swoje słownictwo. Uczestnicy zaraz po powrocie planowali kolejny wyjazd na ,,zieloną szkołę". Tym razem nad morze. Rodzice wraz z dziećmi zaprosili mnie do udziału w ,,zielonej szkole"2000 w roli opiekuna (pomimo, iż nie byli już moimi wychowankami ). Owe zaproszenie jeszcze bardziej utwierdziło mnie o konieczności i sensie organizowania ,,zielonej szkoły".
     We wrześniu 2000 r. do współudziału w zorganizowanie ,,zielonej szkoły" zaprosiłam mgr Dorotę Strzelec i mgr Hannę Kasperską. Opracowałyśmy szczegółowy projekt wyjazdu, z którym zapoznałyśmy rodziców naszych wychowanków. Propozycja i tym razem została przez uczniów, rodziców i dyrektora szkoły zaakceptowana. Dzieci systematycznie wpłacały swoje oszczędności na SKO, rodzice poszukiwali sponsorów, a wychowawczynie zaplanowały miejsca pobytu (po uprzednim zwiedzeniu i omówieniu celu wizyty) oraz opracowały PROGRAM ,,ZIELONEJ SZKOŁY" 2001 (zamieszczony poniżej we fragmentach). Zachęcam wszystkich nauczycieli, a w szczególności I etapu kształcenia do organizowania ,,zielonej szkoły". Nie należy obawiać się rozłąki dzieci z rodzicami, planując wyjazd dużo wcześniej mamy wspólnie z rodzicami wiele czasu i okazji by przygotować uczniów do wyjazdu. Z doświadczenia wiem, że nie jest to proste. Zapewniam jednak, że uśmiech dzieci w czasie pobytu i łatwość z jaką przyswajają wiadomości i nabywają umiejętności zaowocuje kolejną osobą, która za wszelką cenę będzie organizowała ,,zieloną szkołę". Przez 5 lat udało mi się zachęcić do tej formy nauczania siedmiu nauczycieli, którzy również planują kolejne wyjazdy.


CELE PROGRAMOWE ,,ZIELONEJ SZKOŁY":

 • Dostarczenie dziecku informacji o otaczającym go świecie przyrody
 • Uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody
 • Poznanie roślin i zwierząt charakterystycznych dla wyróżnionych środowisk przyrodniczych (las, łąka, jezioro, pole, park)
 • Ukazywanie różnorodności zjawisk przyrodniczych
 • Umiejętność obserwacji środowiska naturalnego i samodzielnego wnioskowania
 • Umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy
 • Wytworzenie mody na zdrowy styl życia
 • Poczucie własnej wartości i przydatności dla środowiska
 • Stosowanie zdobytej wiedzy matematycznej do rozwiązywania różnych zadań
 • Czytanie ciche ze zrozumieniem
 • Uczestniczenie w DRAMIE
 • Wdrażanie do dłuższych wielozdaniowych wypowiedzi
 • Nabywanie praktycznych umiejętności obsługi komputera
 • Rozwijanie spostrzegawczości, pamięci wzrokowo-słuchowej, umiejętności manualnych na podstawie programu PAINT
 • Gotowość do współpracy i współdziałania
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na lądzie, wodzie i w powietrzu
 • Kultura bycia

I DZIEŃ: Nad jeziorem

745 Zbiórka
800 Wyjazd
Zakwaterowanie - Szkoła Podstawowa
Zwiedzanie zabytkowego opactwa benedyktynów w Lubiniu - kościół p.w. Narodzenia N.M.P., klasztor, romański kościół św. Leonarda.
Wizyta w Klasztornym Arboretum Lubińskim -poznajemy rośliny ozdobne (drzewa i krzewy)
Obiad
Zwiedzanie SKANSENU FILMOWEGO SOPLICOWO w Cichowie- zapoznanie z filmowym folwarkiem (lamus, wozownia, stajnie, spichlerz, stodoła, kurnik, żuraw, studnia) w naturalnej scenerii roślin i zwierząt. Pokaz zwierząt (kruki, sokoły, orły, wąż, dzik, sarny, psy, tchórze) w Akademii Filmowej Zwierząt.
Poznajemy warunki życia roślin i zwierząt żyjących w zbiornikach wodnych:

 1. warunki życia roślin
 2. charakterystyka środowiska wodnego
 3. znaczenie roślin żyjących w środowisku wodnym. Program rekreacyjny na strzeżonym kąpielisku i plaży nad jeziorem Cichowo-Mórka:
  • ruch na świeżym powietrzu z wykorzystaniem naturalnych przeszkód terenowych,
  • możliwość kąpieli na strzeżonym kąpielisku,
  • możliwość pływania łodzią (w kapokach),
  • piłka plażowa przy Chacie Wodnika,
  • ognisko z kiełbaskami.

Zajęcia dydaktyczne w pracowni komputerowej - program KLIK UCZY LICZYĆ W ZIELONEJ SZKOLE.
Zabawy rytmiczne.

II DZIEŃ: Na wsi

Wycieczka do Gospodarstwa Rolnego RANCZO w Moraczewie:

 • obserwujemy wzorowe gospodarstwo hodowlane - Rozpoznawanie zwierząt hodowlanych. Cechy charakterystyczne ssaków hodowlanych i ich budowa. Tryb życia i sposoby odżywiania się poznanych ssaków. Obowiązki hodowcy.
 • przejażdżka bryczkami,
 • jazda na koniu przy lonży,
 • kiełbaski z grila,
 • gry i zabawy podwórkowe.

Obiad
Zajęcia dydaktyczne w pracowni komputerowej - W gospodarstwie hodowlanym. Dłuższe wielozdaniowe wypowiedzi na temat poznanego gospodarstwa wiejskiego. Rozpoznawanie zwierząt. Wyrazy pokrewne z h.
Gry i zabawy z piłką na boisku szkolnym.

III DZIEŃ: W mieście

Wizyta w Jednostce Wojskowej w Lesznie:

 • Zwiedzanie Sali Tradycji (historia jednostki, tradycje bojowe, ważniejsze osiągnięcia, zdjęcia, dyplomy, proporce, medale, wyróżnienia, gabloty, karabiny, działa)
 • Zwiedzanie: pododdziałów, czyli izb żołnierskich (szereg łóżek, koce, materace, szafki), magazynu podręcznej broni żołnierskiej, kancelarii dowódcy
 • Pokaz sprzętu bojowego w parku maszynowym(działa, armaty, karabiny, ręczne wyrzutnie rakiet)
 • Pokaz parku samochodowego (wóz bojowy, transporter opancerzony, wozy ciężkie...)
 • Demonstrowanie broni żołnierskiej
 • Pokaz przykładowej gimnastyki żołnierskiej
 • Pokaz: gabinetu lekarsko-pielęgniarskiego, izby chorych, węzła łączności (telefonistki, telegrafistki), straży pożarnej, stołówki żołnierskiej.

Zwiedzanie Lotniska w Lesznie; lot nad miastem samolotem ANTEK
(9 uczniów+opiekun).
Mc Donald's - spożycie posiłku.
Wizyta w Mini ZOO w Lesznie - poznajemy dzikie zwierzęta, warunki i tryb życia, sposób odżywiania.
Obiad.
Zajęcia dydaktyczne w pracowni komputerowej - program ,,W mieście".
Pieczenie kiełbasek na grilu. Pląsy przy ognisku, zabawy integrujące.

IV DZIEŃ: Mała olimpiada w naturalnym środowisku

Zajęcia dydaktyczne: Skąd się wzięły olimpiady? Swobodne wypowiedzi dzieci na temat ulubionych dyscyplin sportowych. Uzupełnianie zdań właściwymi rzeczownikami i czasownikami. Końcówka -arz, -erz w nazwach zawodników różnych dyscyplin sportowych. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 w zabawach ruchowo-matematycznych.

MAŁA OLIMPIADA
Program sportowy:

 • konkurencje lekkoatletyczne,
 • zabawy i gry ruchowe,
 • tory przeszkód,
 • pokazy rytmiczno-gimnastyczne.
 1. Część wstępna
  1. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE z uwzględnieniem ceremoniału sportowego(defilada, wciągnięcie flagi, odśpiewanie hymnu szkoły)
  2. Zbiórka, raport, powitanie, podanie zadań.
  3. Zabawa orientacyjno-porządkowa ZNAJDŹ SWÓJ KOLOR
  4. Ćwiczenia ramion, nóg, tułowia w formie zabawy ,,Piosenka gimnastyczna"
  5. Zabawa ze śpiewem- Pląs ruchowy ,,Głowa, ramiona...".

 2. Część właściwa
  1. Zabawa bieżna i na czworakach SADZENIE ZIEMNIAKÓW
  2. Zabawa rzutna PIŁKA W TUNELU
  3. Zabawa skoczna SZTAFETA ZE SKAKANKAMI
  4. Zabawa rzutna ,,Rzut piłki do kosza".
  5. Zabawa o charakterze równoważnym, zręcznościowym lub zwinnościowym TOR PRZESZKÓD.
  6. Zabawa o charakterze dźwigania BIEG STRAŻACKI
  7. Zabawa bieżna ,,Wyścig numerów"

 3. Część końcowa
  1. Pląsy i korowody DYSKOTEKA
   Każdy zespół w wyznaczonym kwadracie tańczy w rytm muzyki dyskotekowej w sposób dowolny.
   Oceniamy spontaniczność, rytmiczność i pomysłowość wykonania;
  2. Zabawa o charakterze uspakajającym.
   Przemarsz zespołów dookoła sali i jej środkiem, ustawienie do zakończenia.
  3. UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE
   Podanie wyników współzawodnictwa, wręczenie medali, sportowe pożegnanie zespołów.

Obiad.
Gry i zabawy swobodne na plaży.
Podsumowanie pobytu na ,,zielonej szkole" (wręczenie pamiątkowych DYPLOMÓW, wywiad z uczestnikami).
1800 Powrót do miejsca zamieszkania.