Uczenie się może być ciekawe!


Jesteśmy nauczycielkami z wieloletnim doświadczeniem. Pracujemy w jednej z warszawskich szkół podstawowych z dziećmi w klasach I -III. Z pomocą dydaktyczną PUS pracujemy już kilka lat. Jesteśmy autorkami programu innowacyjnego "System edukacyjny PUS jako środek wzbogacający proces nauczania w klasach I-III" zatwierdzonego przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

W swojej pracy zawsze starałyśmy się stosować różne metody i środki dydaktyczne. Obserwując dzieci zauważyłyśmy, że aby osiągnąć zamierzone cele, praca w szkole musi łączyć w sobie zabawę, naukę i miłe przeżycia. Jednym z środków, który spełnia te cechy jest właśnie PUS, który:

  • daje możliwość atrakcyjnego wprowadzania i utrwalania treści programowych;
  • wdraża do samokontroli w łatwy i ciekawy sposób;
  • kształtuje koncentrację i uwagę;
  • wnosi do procesu nauczania elementy zabawy, poszukiwania, odkrywania i tajemniczości;
  • kształtuje logiczne myślenie i samodzielność;
  • daje dziecku powód do radości i satysfakcji z wykonanej pracy;
  • daje możliwość wielokrotnego wykorzystania tych samych ćwiczeń w zależności od potrzeb ucznia.

Wykorzystując system edukacyjny PUS nauczyciel musi pracować z większym zaangażowaniem i ciągle zmieniać postępowanie dydaktyczne. Ale to właśnie wpływa na aktywność ucznia, wdraża go do samodzielnego działania, twórczego poszukiwania.

Pomoc dydaktyczna PUS czyli " Pomyśl - Ułóż - Sprawdź " to wiele różnorodnych ćwiczeń i jedno plastikowe pudełko nazywane zestawem kontrolnym. Pomiędzy zestawem kontrolnym a zeszytami ćwiczeń istnieje ścisłe powiązanie. Klocki zestawu kontrolnego służą do zabawy i pracy związanej z wykonywaniem kolejnych ćwiczeń.

W końcowej fazie pracy dzięki zestawowi kontrolnemu otrzymujemy natychmiastową informację o poprawności wykonanego zadania.

Pierwowzór PUS-a powstał przeszło 25 lat temu w Niemczech. Jako system edukacyjny opracowany przez wielu doświadczonych metodyków, pedagogów i psychologów nieustannie zadziwia swoją uniwersalnością i skutecznością. W ciągu lat jakie minęły od chwili wydania pierwszych zeszytów, system był udoskonalany, stale dostosowywany do aktualnych możliwości percepcyjnych dzieci. Dziś wykorzystywany jest w 47 krajach świata i wszędzie doskonale dostosowuje się do zróżnicowanych kultur, cywilizacji, języków i programów nauczania. Od pierwszego wydania powstało około 500 zeszytów ćwiczeń do różnorodnych przedmiotów.

Praca z PUS-em zainspirowała nas do tworzenia własnych kart pracy dostosowanych do treści nauczania i możliwości uczniów. Ponadto dostarczyła naszym uczniom wiele radości, a nam wiele satysfakcji. Zachęcamy do pracy z tą pomocą wszystkich nauczycieli poszukujących i twórczych.