Scenariusz lekcji matematyki
przeprowadzonej w klasie VI


Temat: DIAGRAMY PROCENTOWE

Cele:

 • przedstawianie składu procentowego na diagramie
 • odczytywanie informacji z diagramów i ich interpretacja
 • rozwijanie umiejętności współpracy w zespole
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania swojego zdania na forum klasy

Metody pracy:

 • słowne: rozmowa kierowana, dialog
 • aktywne: praca w grupach - metoda projektów
 • poglądowe: demonstracja plansz - diagramów wykonanych przez uczniów

Środki dydaktyczne:
plansze, kartki z zadaniami, kartki z diagramami


PRZEBIEG ZAJĘĆ:

CZYNNOŚCI WSTĘPNE:

 • sprawdzenie obecności,
 • powieszenie karteczek z liczbami na tablicy,
  na karteczkach umieszczone były liczby:
  45; 8 1/3; 1,3; 1/2; 5% liczby 100; 10% liczby 600; 100; 25; 6; 0,8; 10% liczby 100; 50% liczby 160; 3; 7,8; 25% liczby 80; 25% liczby 200; 50% liczby 60; 22,
  na odwrocie kartek były litery:
  R; O; O; E; N; A; D; M; E; W; R; I; T; C; P; G; A; Y.

CZYNNOŚCI WŁAŚCIWE:

Uczniowie uporządkowali przedstawione na karteczkach liczby od największej do najmniejszej. Następnie odwrócili każdą kartkę (bez zmiany jej położenia). Odczytali otrzymane hasło. Brzmiało ono: DIAGRAMY PROCENTOWE. Nauczycielka poprosiła o przypomnienie definicji diagramu procentowego (pojęcie to było wprowadzane wcześniej).

Następnie przedstawiciele sześcioosobowych grup zaprezentowali wykonane prace. Na podstawie sondażu przeprowadzonego wśród uczniów naszej szkoły uczniowie wykonali plansze z diagramami:

grupa I - pytała kolegów jaki dzień tygodnia lubią najbardziej, na podstawie zebranych informacji wykonali diagram kołowy

grupa II - zadawała pytanie: jak lubisz spędzać wolny czas?

 • gram w gry komputerowe
 • czytam książki
 • oglądam filmy
 • idę na spacer
 • gram w piłkę
uczniowie wykonali diagram słupkowy

grupa III - pytała: które zwierzę lubisz najbardziej?
 • psa
 • kota
 • chomika
 • żółwia
 • nie lubię zwierząt
uczniowie wykonali diagram kołowy

grupa IV - zadawała pytanie dotyczące ulubionych filmów
 • komedia
 • film przyrodniczy
 • film historyczny
 • film kryminalny
 • nie oglądam filmów
uczniowie wykonali diagram prostokątny

Przedstawiciele grup interpretowali dane przedstawione na diagramach. Inna osoba z grupy mówiła o pracy grupy: jak ona przebiegała, jakie mieli trudności podczas wykonywania zadania.

Po prezentacji nauczycielka przeczytała zadanie:

Do hurtowni przywieziono transport owoców. Banany stanowiły 1/4 wszystkich owoców, winogrona 1/5, pomarańcze stanowiły 9/20 a brzoskwinie 1/10 wszystkich owoców. Jaki procent wszystkich owoców stanowiły: banany, winogrona, pomarańcze i brzoskwinie?
Narysuj kwadratowy diagram procentowy.

Praca została rozdzielona na grupy: każda grupa otrzymała kartkę zawierającą polecenie.

grupa I - miała obliczyć jaki procent wszystkich owoców stanowiły banany
grupa II - miała obliczyć jaki procent wszystkich owoców stanowiły winogrona
grupa III - miała obliczyć jaki procent wszystkich owoców stanowiły pomarańcze
grupa IV - miała obliczyć jaki procent wszystkich owoców stanowiły brzoskwinie

Nauczycielka powiesiła na tablicy planszę przedstawiającą diagram kwadratowy. Jedna osoba z każdej grupy zaznaczała na planszy wynik (zamalowała odpowiednią liczbę kwadratów).

Po rozwiązaniu zadania uczniowie na podstawie gotowych diagramów odczytywali informacje. Otrzymali dwa diagramy:

 1. Powierzchnia lądów  Uczniowie odpowiadali na pytania:
  • Który kontynent jest największy, a który najmniejszy?
  • Które kontynenty są mniejsze niż Antarktyda?
  • Czy obie Ameryki razem wzięte mają większą powierzchnię niż Azja?
  • Czy to prawda, że Azja jest ponad cztery razy większa niż Europa?

 2. Formy spędzania wolnego czasu  Uczniowie odpowiadali na pytania:
  • Które z wymienionych form spędzania wolnego czasu są bardziej popularne wśród kobiet niż wśród mężczyzn? Wskaż największą różnicę.
  • Czy w wolnym czasie kobiety częściej czytają książki czy rozwiązują krzyżówki? A mężczyźni?
  • Który rodzaj spędzania wolnego czasu mężczyźni wskazywali cztery razy częściej niż kobiety?
  • Jakie sposoby spędzania czasu wskazało ponad 2/5 mężczyzn?

CZYNNOŚCI NA ZAKOŃCZENIE:

 • Podsumowanie lekcji.
 • Ocena uczniów.
 • Zadanie pracy domowej.

Lekcję przeprowadziła mgr Anna Suchoń,
nauczycielka matematyki Szkoły Podstawowej nr 20 w Częstochowie.