Aktualności

Kłopoty z datą

W Panelu sterowania dystemu Windows, w Ustawieniach regionalnych / Data, ustawić: Format daty krótkiej na: rrrrMMdd Format daty długiej na: rrrrMMdd. W wyniku tej operacji dziecko urodzi się we właściwym czasie. Cofnij...