Aktualności

OCOP wersja 2.5.1 - dopasowana do nowych druków!

Zmiana wzorów świadectw promocyjnych dla klas 1-3 szkoły podstawowej spowodowała konieczność zmodyfikowania programu OCOP. Powstała wersja 2.5.1 - dopasowana do nowych druków.
W nowej wersji programu struktura oceny opisowej została rozbudowana o dwa pola tekstowe, umieszczone w rozdziale "Inne informacje":

  • "Dodatkowe zajęcia edukacyjne"
  • "Indywidualny tok nauczania".
Nowe pola zachowują się identycznie, jak pole "Szczególne osiągnięcia", znajdujące się we wszystkich dotychczasowych wersjach programu. Ich zawartość zostanie umieszczona na świadectwie w odpowiednich, nowych rubrykach, niezależnie od ustawień odpowiednich przełączników w "Konfiguracji / kategorie". Przełączniki te włączają (wyłączają) umieszczanie zawartości nowych pól jedynie w ocenie drukowanej w formie opisu.
Planując wypełnienie nowego wzoru świadectwa trzeba wziąć pod uwagę, że dołożenie nowych rubryk na jego tylnej stronie spowodowało zmniejszenie i tak szczupłego miejsca przeznaczonego na opis osiągnięć edukacyjnych.

Plik do pobrania: "ocop_up_2.5.zip" [ok. 1MB]

Pobrany plik należy rozpakować do dowolnego folderu, a następnie uruchomić w tym folderze plik ocopup.exe i wykonać polecenia instalatora. Aktualizacja zmienia format danych, instaluje nowy szablon tylnej strony świadectwa i nowy plik główny programu.

Przed wykonaniem aktualizacji należy, na wszelki wypadek, wykonać kopię bezpieczeństwa posiadanych danych wersji 2.5.

 Cofnij...