Inne strony związane z Mikaszówką

o ścieżce przyrodniczej "Bocianisko"

Walory turystyczne Czarnej Hańczy i kanału Augustowskiego

Wokół Mikaszówki

 
     
 

Szlak kajakowy Czarnej Hańczy i Kanału Augstowskiego

 
     
 

Kajakiem po Czarnej Hańczy