Mikaszówka dziś i jutro

Na przełomie ostatnich dekad w Mikaszówce niewiele się zmieniło. Może tylko wzrosła liczba sklepów. Nawet liczebność ludności nie uległa specjalnej zmianie. Mieszkańcy zajmują się rolnictwem i leśnictwem. Pojawił się problem bezrobocia, które co roku wzrasta, oraz migracji młodych ludzi do miast, przyciągających perspektywą znalezienia pracy.

W Mikaszówce silnie zaczęła się rozwijać agroturystyka, powstają nowe placówki usługowe i handlowe. Wielu ludzi sądzi, że Mikaszówka wkrótce przerodzi się w miejsce wypoczynku - świadczą o tym wciąż powstające domy letniskowe. Jednak nadal można tu znaleźć spokój i ciszę. Przyjeżdżają tu także harcerze. Gdy pytamy, dlaczego akurat tutaj organizują obozy, mówią, że to ze względu na niedostępność tego miejsca. Uważają, że mogą tu urządzić "prawdziwy" obóz harcerski, z dala od cywilizacji, zdani tylko na siebie. Każdy może tu wypocząć i znaleźć coś, co go zainteresuje.