Informacje z Nadleśnictwa

(zebrane w dniu 7 lipca 2000 roku podczas wywiadu
z zastępcą nadleśniczego Nadleśnictwa Płaska w Żylinach,
mgr. inż. Janem Zubkiewiczem)


Nadleśnictwo Płaska istnieje od 1952 r. Jest największym nadleśnictwem w Puszczy Augustowskiej. Cała jego powierzchnia wynosi 22 tysiące ha, z czego 95% to lasy. Leśnicy zajmują się tutaj pielęgnacją lasu, a w razie nagłej potrzeby zastępują strażaków. Starają się też tłumić plagi owadów, powtarzające się co kilka lat.

 

 

 

Ostatnio plaga korników zniszczyła tysiące metrów sześciennych świerków. Czasem zdarzają się bardzo niskie temperatury (ok. -10oC) w porze wiosennej. Ostatnio taki przypadek miał miejsce w maju 2000 r., powodując bardzo duże straty, polegające na braku przyrostu u różnych drzew (zniszczenia w drzewostanie szacuje się na 30-40%).

 

 

 

W nadleśnictwie Płaska problem kłusownictwa i innej nielegalnej działalności jest mniejszy niż w innych nadleśnictwach, między innymi dlatego, że tutejsi mieszkańcy są bardzo przywiązani do lasów, w których się wychowali. Sporym problemem jest za to zwierzyna płowa, szczególnie łosie, tratujące uprawy i młodniki. Liczba jeleni i saren ograniczana jest przez wilki.

 

 

 

Chodzenie po lasach może być tu pełne niespodzianek, ze względu na niewypały z drugiej wojny światowej. Turyści przyjeżdzający tu powinni pamiętać o skutecznym pilnowaniu swoich czworonożnych przyjaciół ze względu na notowane przypadki wścieklizny.

 

Taro

 

 

Z lasów wycina się tylko 60-70% liczby drzew, które powinno się ściąć, co może stać się problemem w przyszłości. Drewno uzyskiwane z tych lasów jest najwyższej jakości. Wycince podlegają sosny w wieku 140 lat, 120 - letnie świerki oraz dęby liczące sobie 160 lat.

 

 
Na terenie nadleśnictwa przeważa ziemia klasy szóstej. Tak słabe ziemie powstały na podłożu piasków i żwirów, które zostały naniesione około dwunastu tysięcy lat temu przez wody wypływające spod lodowca. Powstałe tu gleby bielicowe i szare leśne powodują, że Równina Augustowska w przeważającej części porośnięta jest lasami Puszczy Augustowskiej, a rolnictwo ma marginalne znaczenie.
Ten rejon nazywany jest "Polską Syberią", ponieważ zimy trwają tutaj nawet do kwietnia, a średnia temperatura stycznia wynosi ok. -5,5oC.
 
siedziba Nadleśnictwa