Spis najważniejszych wydarzeń regionu do 1945 roku

 

 
  X w. p.n.e.
-
Pierwsze ślady osadnictwa  
  I w.
-
Zasiedlenie ziemi augustowskiej przez Jaćwingów  
  1282 lub 1283 r.
-
Ostateczna klęska Jaćwingów w walkach z Krzyżakami  
  1422 r.
-
Zawarcie pokoju między Zakonem Krzyżackim a Litwą nad jeziorem Mełno  
  XVI w.
-
powstanie Augustowa  
  XVII w.
-
Najazd tatarski - złupienie Augustów i wzięcie ludność w jasyr  
  1704 - 1721 r.
-
Okupacja szwedzka, brandenburska, rosyjska i saska podczas wojny północnej  
  1807 r.
-
Walki Napoleona z Rosjanami  
  1812 r.
-
Przygotowania Wielkiej Armii Napoleona do wyprawy na Rosję  
  1824 - 1825 r.
-
Rozpoczęcie budowy kanału Augustowskiego. Pracami kierował Ignacy Prądzyński, aresztowany w 1825 r. za przynależność do organizacji spiskowych  
  1825 - 1829 r.
-
Pracami nad kanałem kieruje generał Malletski (Mallet)  
  1829 r.
-
Powrót I. Prądzyńskiego do budowy kanału Augustowskiego  
  1831 r.
-
Zdobycie i spalenie Augustowa przez Rosjan w czasie powstania listopadowego  
  1833 r.
-
Wznowienie budowy kanału Augustowskiego  
  1837 r.
-
Likwidacja województwa augustowskiego  
  1839 r.
-
Zakończenie prac nad kanałem Augustowskim  
  1863 r.
-
Powstanie styczniowe. Lasy puszczy augustowskiej stanowią doskonałe schronienie dla oddziałów powstańczych  
  1914 r.
-
Starcie wojsk niemieckich i rosyjskich w okolicy wsi Rudawka (w potyczce zginęło prawdopodobnie 127 żołnierzy)  
  23 września 1939 r.
-
Wkroczenie Rosjan na ziemię augustowską  
  1939 - 1940 r.
-
Wybudowanie systemu fortyfikacji zwanych "zębami Stalina"  
  22 czerwca 1941 r.
-
Ostatni transport deportowanych do ZSRR  
  1944 r.
-
Działania wojenne pomiędzy wojskami niemieckimi i sowieckimi (pozostałościami po tych walkach są liczne okopy)  
  1945 r.
-
Liczne aresztowanie przeprowadzone przez NKWD