Możliwości inwestowania

Na terenie gminy Płaska można znaleźć wiele ciekawych i interesujących krajobrazów, a także dużo pięknych pomników przyrody. Ale to nie wszystko. Poza tym są tu jeszcze dzieła ludzkich rąk, i o jednym takim miejscu pragniemy napisać. Dodatkowo, podane zostaną tu również miejsca, gdzie strudzony wędrowiec może znaleźć spoczynek i wyżywienie.

 

 
 


Początki kultu Maryjnego w Studzieniczej związane były z historią klasztoru kamedułów na Wigrach, ufundowanego w 1667 roku, który od 1715 był właścicielem tych ziem. Według relacji z XIX w. powstanie sanktuarium należy łączyć z osiedleniem na wyspie pustelnika. Prawdopodobnie pierwszym nieznanym z imienia pustelnikiem był ktoś z zakonników.

Sanktuarium do połowy XIX w. było skromną drewnianą kapliczką. W roku 1872 dzięki ofiarodawcom została zbudowana nowa, osadzona na 64 dębowych palach, kaplica z cegły w stylu neoklasycznym.

W 1995 obraz Maryi został koronowany koronami papieskimi.

Obecna świątynia została zbudowana w 1847 r. a rozbudowana pod koniec ubiegłego wieku.