Historia

Pierwsze osady na terenie gminy Płaska powstały w XVI w.. W latach 1825-1839 został wykopany kanał Augustowski, który przyczynił się bardzo do rozwoju tego terenu.

W czasie powstania styczniowego, w okolicach Gruszek, największą i zwycięską bitwę stoczył oddział "Wawra".

Jako odrębna jednostka administracyjna gmina Płaska istnieje od 1973 roku.