Sprawami mieszkańców gminy Płaska zajmuje się lokalna gazeta pt. "Płaska".
Jest to dwumiesięcznik wydawany pod redakcją pani Barbary Czubańskiej.

Adres redakcji: Rygol 18A
                            16-307 Mikaszówka
                            tel. (87) 641-75-09

Wydawca: "Srebrna-Media" Sp. z o.o.
                    ul. Srebrna 16
                    00-810 Warszawa