Charakterystyka

Gmina Płaska leży w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego. Na zachodzie gminy biegną dwie główne drogi o znaczeniu turystycznym: Augustów-Sejny i Augustów-Lipsk, zaś na wschodzie droga (w większości gruntowa) Giby-Lipsk.

Tereny gminy zajmują południowo-wschodnią część równiny Suwalsko-Augustowskiej. Morfologicznym elementem gminy jest jezioro Serwy i rynna lodowcowa, ułożona równoleżnikowo, wypełniona jeziorami: Gorczyckie, Orle, Paniewo, Krzywe, Mikaszewo, Mikaszówek. Płaska jest gminą o charakterze rolniczo-turystycznym. Tereny zalesione zajmują 82% powierzchni, a zaludnienie wynosi zaledwie 7.2 mieszkańca na km2.