Szlak dydaktyczny

im. prof. Andrzeja Batko

został wytyczony przez uczestników obozów naukowych, organizowanych w latach 1995-99 przez Szczep 99 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych, pod kierownictwem naukowym dr Mirosława Grzyba i organizacyjnym hm. Jarosława Pytlaka.

Wyznaczenie trasy liczącej 37 kilometrów i opracowanie przewodnika stało się możliwe dzięki współpracy wielu ludzi:

  • instruktorów harcerskich,
  • nauczycieli warszawskich szkół,
  • miejscowej ludności i władz
  • oraz młodzieży uczestniczącej w obozach.

Przedsięwzięciu od samego początku życzliwie patronowało i udzielało wsparcia materialnego i organizacyjnego Nadleśnictwo Płaska w Żylinach, a w szczególności Pan Nadleśniczy mgr inż. Jan Książkowski.

 

 
 

 Uroczystość otwarcia szlaku lipiec 1996.

Na pierwszym planie (od lewej): Nadleśniczy, Pan Jan Książkowski,
     Wójt Gminy Płaska, Pan Bogdan Wysocki,
     przedstawicielka Towarzystwa Przyjaciół Mikaszówki, Pani Konarzewska
     Komendant obozu naukowego, harcmistrz Jarosław Pytlak
     oraz instruktor obozu, przewodnik Marcin Bartosiewicz.

 

 
 

Przygotowania do otwarcia Izby Regionalnej we wsi Rudawka lipiec 1997.
Przy pracy współtwórcy szlaku Zbigniew Kośka (z lewej) i Piotr Ścieżka.

 

 
Przemówienie Jarosława Pytlaka i przedstawicieli władz lokalnych w formacie mp3.
Cześć 1, Cześć 2, Cześć 3.