Jak przekazać 1% swojego podatku dla Szczepu
99 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych?

ZHP jest Organizacją Pożytku Publicznego i co z tego wynika?

Od 16 lutego 2004 r. Związek Harcerstwa Polskiego jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako organizacja pożytku publicznego (OPP). Oznacza to, że mogą Państwo przeznaczyć 1% kwoty wynikającej z zeznania podatkowego na działalność statutową naszej organizacji. Warto zaznaczyć, że 1% podatku dochodowego to kwota, która i tak jest pobierana do budżetu państwa. Teraz mają Państwo jednak możliwość samodzielnie zadecydować, na co zostaną przeznaczone te pieniądze.

My proponujemy przeznaczenie ich na wsparcie działalności harcerskiej, która doskonale służy realizacji celów przewidzianych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, takich, jak:

 • wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 • wspieranie rozwoju krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • propagowanie wiedzy ekologicznej i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Dlaczego Szczep 99 WDHiGZ?

Jeśli zgadzają się Państwo z tymi założeniami, proponujemy Państwu przekazanie 1% na rzecz naszego szczepu, 99 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych.

Nasz szczep istnieje od roku 1983. Od wielu lat aktywnie zajmujemy się rozwijaniem naszych umiejętności i wiedzy w rozmaitych dziedzinach harcerskich i nie tylko harcerskich. Do naszych głównych pól działania należą obecnie:

 • turystyka piesza i górska
 • przyrodoznawstwo
 • terenoznawstwo
 • pierwsza pomoc.

Od roku 1988 regularnie obozujemy w Mikaszówce, nad Kanałem Augustowskim. Od roku 1995 organizowane są w tym samym miejscu obozy naukowe, których uczestnicy stworzyli przyrodniczą ścieżkę dydaktyczną "Bocianisko", dającą turystom unikalną możliwość zapoznania się z fauną i florą okolicznych lasów. Od kilku lat mamy swoją bazę harcerską w Rudawce, niedaleko Mikaszówki. Jest to drewniany budynek dawnej szkoły, wybudowany w latach dwudziestych. Obecnie na parterze znajduje się przygotowana przez nas ekspozycja etnograficzna oraz galeria zdjęć mieszkańców wsi, zbliża się ku końcowi remont pomieszczeń mieszkalnych.

Mamy powody do dumy, ale przed nami stoi wiele wyzwań i "gór do zdobycia".

Komendant Szczepu 99 WDHiGZ
phm. Marcin Bartosiewicz HOJak przekazać 1% należnego podatku na rzecz szczepu 99 WDHiGZ?

KTO MOŻE PRZEKAZAĆ 1% PODATKU DLA SZCZEPU 99 WDHiGZ?

 • osoba fizyczna rozliczająca się samodzielnie lub z małżonkiem (niezależnie od kwoty podatku i rozliczeń z Urzędem Skarbowym - nadpłata, zwrot)
 • warunkiem przekazania podatku jest jego wystąpienie, tzn. jeżeli podatnik zarobił w ciągu roku równowartość kwoty wolnej od opodatkowania (lub mniej), to nie może przekazać 1%, mimo że otrzyma zwrot zaliczki z Urzędu Skarbowego
 • podatnik wypełniający PIT-28, PIT-36, PIT-37

KROK 1 - ustal wysokość podatku należnego za miniony rok podatkowy (w ramach PIT-u rocznego).

KROK 2 - oblicz 1% podatku. Należy pamiętać, aby wpisywaną kwotę zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół np. w przypadku kwoty 45,67 zł - wpisujemy 45,60 zł.

KROK 3 - wykaż pomniejszenie podatku z tytułu tej wpłaty na druku PIT-28, PIT-36, PIT-37 składanym do Urzędu Skarbowego.

Przy wypełnianiu odpowiedniego dla siebie formularza PIT:

 • PIT-28 przeznaczony dla osób rozliczających się wg zryczałtowanych stawek podatkowych
  (rubryka 103)
 • PIT-36 przeznaczony dla osób prowadzących działalność gospodarczą (rubryka 179)
 • PIT-37 przeznaczony dla osób pracujących na etacie lub zawierających umowy-zlecenia, inne umowy cywilnoprawne lub osiągających inne opodatkowane dochody (rubryka 111).

KROK 4 - wpłać 1% do 2 maja br. na rachunek

NUMER KONTA: BANK MILLENIUM

28 1160 2202 0000 0000 5515 6052

Tytułem: dla 99 WDHiGZ - 1% podatku zg. z art. 27d


Pobierz...Druk przelewu do wypełnienia

Jeżeli z rozliczenia rocznego wynika zwrot podatku, to kwota zwrotu, którą przekaże nam Urząd Skarbowy będzie większa o 1% wpłacony na rzecz Szczepu 99 WDHiGZ. W przypadku, gdy musimy dopłacić do rocznego zeznania, wpłacamy o 1% mniej w porównaniu z sytuacją, gdy nie decydujemy się na odliczenie.

KROK 5 - wypełniony formularz PIT wyślij do Urzędu Skarbowego. Nie dołącza się do niego kopii przelewu ani żadnych innych dokumentów poświadczających posiadanie przez ZHP statusu organizacji pożytku publicznego.

PIT-28 składa się do 31 stycznia 2007 roku.

PIT-36 i PIT-37 składa się do 30 kwietnia 2007 roku.

Powrót